Privaet Financieel Maatwerk - Pensioenadvies

Zorgvergelijker 2019

Hoe gaat u uw zorgverzekering voor 2019 inrichten? Kiest u wel of geen fysiotherapie en hoe om te gaan met de verschillende tandartsdekkingen? En neemt u een laag of hoog eigen risico?

Wij bieden u de mogelijk om de verschillende zorgaanbieders voor 2019 met elkaar te vergelijken, maar ook uw eigen polis in de vergelijking mee te nemen.  Klik hier en start met vergelijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jean Prick .

Privaet Financieel Maatwerk - Algemene voorwaarden

Deponeer uw jaarrekening van de BV tijdig

Deponeer uw jaarrekening van uw BV uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel.  Wanneer deze niet tijdig is vastgesteld kunt u de voorlopige jaarrekening deponeren. De specifieke termijnen voor het deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon.  Voor de meeste BV’s, waarbij de aandeelhouders tevens bestuurders zijn dienen de jaarstukken 2017 uiterlijk 8 november 2018 gedeponeerd zijn. Ga voor meer informatie naar de website van de KVK

 

AVG in werking vanaf 25 mei 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

> lees meer “AVG in werking vanaf 25 mei 2018”

LinkedInTwitterGoogle+FacebookPinterestEmailPrint