Actualiteit

Privaet Financieel Maatwerk - Algemene voorwaarden

Deponeer uw jaarrekening van de BV tijdig

Deponeer uw jaarrekening van uw BV uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel.  Wanneer deze niet tijdig is vastgesteld kunt u de voorlopige jaarrekening deponeren. De specifieke termijnen voor het deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon.  Voor de meeste BV’s, waarbij de aandeelhouders tevens bestuurders zijn dienen de jaarstukken 2017 uiterlijk 8 november 2018 gedeponeerd zijn. Ga voor meer informatie naar de website van de KVK

 

AVG in werking vanaf 25 mei 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

> lees meer “AVG in werking vanaf 25 mei 2018”

Privaet Financieel Maatwerk - Algemene voorwaarden

Wat betekent de wet DBA voor u ?

Er komt een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welk de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt. Deze nieuwe overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffing. Staatssecretaris Wiebes heeft echter nog langer tijd nodig, omdat de definitieve wet in te voeren.

> lees meer “Wat betekent de wet DBA voor u ?”

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint