Financieel Maatwerk voor medici en vrije beroepsbeoefenaars

Privaet Financieel Maatwerk is een onafhankelijk financieel adviesbureau en richt zich op de medische markt. Of het nu gaat om de arts of de assistente, de fysiotherapeut of de arts in opleiding, wij hebben specifieke kennis van uw beroepsgroep, waarbij u geen lidmaatschap hoeft af te sluiten.

We kunnen u adviseren omtrent:

  • Financieringen (w.o. hypotheken)
  • Verzekeringen
  • Praktijkstart
  • Samenwerkingsverbanden
  • Dissociaties
  • Oudedagsvoorzieningen
  • Administraties en fiscaal advies
  • Organiseren van (geaccrediteerde) seminars

We hebben een zeer persoonlijke benadering, waarbij u als klant echt centraal staat en de nadruk niet ligt op verkoop van producten. Meer weten? Neem contact op met Privaet financieel maatwerk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen : Vrienden Kankeronderzoeksfonds Limburg

Sinds 2017 zijn we als Privaet Financieel Maatwerk trotse partner van het kankeronderzoekfonds Limburg. Het Kankeronderzoekfonds Limburg heeft een club businessvrienden die zich extra inspant en waarvan u als ondernemer / onderneming vriend kunt worden. Het is een manier om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen en uw betrokkenheid bij de oplossing van het probleem te tonen. Concreet organiseren zij netwerkbijeenkomsten, lezingen, evenementen, en via een nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste onderzoeksresultaten en toekomstperspectieven. Kortom, word ook vriend van het Kankeronderzoekfonds Limburg en steun ons samen in de strijd!

Business Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint