Privaet Financieel Maatwerk voor medisch specialisten

Voor de specialist in loondienst of werkzaam als specialist vrije beroepsbeoefenaar zijn er verschillende organisaties die hun belangen behartigen. De bekendste is de Federatie medisch specialisten

De specialist in loondienst wordt beloont via de salarisschalen van het AMS. Deze staan vermeldt in de CAO voor ziekenhuizen van het NVZ. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Er is nogal wat beweging op het gebied van AOV’s. Premies zijn de afgelopen jaren verlaagd en er bestaat geen provisie meer voor de intermediair. Thans wordt voor het advies een vast tarief in rekening gebracht en wordt er maatwerk geleverd. De belangrijkste vraag hierbij is of de hoogte van de AOV nog steeds bij uw past en u niet te hoog of te laag verzekerd bent. Op basis van uw persoonlijke situatie bekijken wij of de verzekering nog passend is en geven advies op maat. Wij hanteren daarbij een abonnementstarief van € 350 per jaar. Elk jaar wordt uw persoonlijke situatie opnieuw in kaart gebracht en de verzekering hierop aangepast. Transparant en eerlijk.

Vestigen 

Indien u zich gaat vestigen, zult u lid worden van een maatschaps-coöperatie binnen een bepaalde vakgroep.  Hierdoor gaat u een Persoonlijke Holding Besloten Vennootschap (PHBV) oprichten. Voor deze oprichting zijn er de nodige (vorm)vereisten. U wordt werknemer binnen uw eigen BV. Er gelden andere belastingtarieven binnen een BV structuur en wat betekent dat voor u. Wij kunnen u hierin adviseren.  

Administratie

Privaet Financieel Maatwerk begeleidt de medisch specialist en de maatschaps-coöperatie met de financiële administratie. Wij kunnen uw mutaties dagelijks importeren in uw boekhouding, zodat uw financiële situatie dagelijks inzichtelijk is.  Vanuit de boekhouding worden regelmatig verslagen gepresenteerd en jaarlijks het jaarverslag opgesteld. Uiteraard verzorgen wij ook de loonadministratie van uw personeel.

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint