Privaet Financieel Maatwerk voor tandartsen

Beroepsorganisatie

Voor tandartsen is de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde) de beroepsorganisatie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Er is nogal wat beweging op het gebied van AOV’s. Premies zijn de afgelopen jaren verlaagd en er bestaat geen provisie meer voor de intermediair. Thans wordt voor het advies een vast tarief in rekening gebracht en wordt er maatwerk geleverd. De belangrijkste vraag hierbij is of de hoogte van de AOV nog steeds bij uw past en u niet te hoog of te laag verzekerd bent. Op basis van uw persoonlijke situatie bekijken wij of de verzekering nog passend is en geven advies op maat. Wij hanteren daarbij een abonnementstarief van € 350 per jaar. Elk jaar wordt uw persoonlijke situatie opnieuw in kaart gebracht en de verzekering hierop aangepast. Transparant en eerlijk.

Vestigen

Gaat u zich vestigen, komen er veel vragen naar voren. Zo kunt bijvoorbeeld in een bestaande maatschap terecht komen of als solist aan de slag gaan.  Is er nog goodwill verschuldigd bij de overname van een praktijk? En hoe financiert de bank uw toetreding? Allerlei vragen die bij u opkomen, waarmee wij u van dienst kunnen zijn en passende oplossingen kunnen bieden. 

 Administratie

Privaet Financieel Maatwerk begeleidt de tandarts met de financiële administratie. Wij kunnen uw mutaties dagelijks importeren in uw boekhouding, zodat uw financiële situatie dagelijks inzichtelijk is.  Vanuit de boekhouding worden regelmatig verslagen gepresenteerd en jaarlijks het jaarverslag opgesteld, waaruit de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Uiteraard verzorgen wij ook de loonadministratie van uw personeel.

Financiële Planning

Met alleen een financieel jaarverslag heeft de ondernemer geen inzicht in zijn persoonlijke situatie. Het ontbreken van een verplicht pensioen voor tandartsen kan een zegen maar ook een hel zijn. Wat hoe staat u er eigenlijk financieel na pensionering voor. Zijn er voldoende financiële middelen? Wat gebeurt er na mijn overlijden met de praktijk? maar ook items als het kopen van een huis of andere financiële vraagstukken worden in een financiële planning nader uitgewerkt. Bij Privaet Financieel Maatwerk is dit een vast onderdeel van onze werkzaamheden. 

Vaste prijsafspraak

U kent dat wel, de ondoorzichtige nota’s van accountantskantoren waarbij elke 10 minuten gefactureerd wordt. Bij Privaet Financieel Maatwerk werken we met vaste prijsafspraken voor de financiële jaarwerkzaamheden. U betaalt maandelijks een vast bedrag voor advies en begeleiding. En heeft u een vraag of verzoek, dat zit allemaal in de prijsafspraak. Zo weet u waar u aan toe bent en staat u niet voor verrassingen.

Actueel

In het Financiële Dagblad van 21 november 2018 is een artikel geplaatst over de positieve carrière perspectieven van de tandarts. Om het artikel te lezen klik hier

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint