Privaet Financieel Maatwerk voor de verloskundige

Beroepsorganisatie

Voor de verloskundige is de KNOV de beroepsorganisatie.

Arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV)

Er is nogal wat beweging op het gebied van AOV’s. Premies zijn de afgelopen jaren verlaagd en er bestaat geen provisie meer voor de intermediair. Thans wordt voor het advies een vast tarief in rekening gebracht en wordt er maatwerk geleverd. De belangrijkste vraag hierbij is of de hoogte van de AOV nog steeds bij uw past en u niet te hoog of te laag verzekerd bent. Op basis van uw persoonlijke situatie bekijken wij of de verzekering nog passend is en geven advies op maat. Wij hanteren daarbij een abonnementstarief van € 350 per jaar. Elk jaar wordt uw persoonlijke situatie opnieuw in kaart gebracht en de verzekering hierop aangepast. Transparant en eerlijk.

Administratie

Privaet Financieel Maatwerk begeleidt de verloskundige met de financiële administratie. Wij kunnen uw mutaties dagelijks importeren in uw boekhouding, zodat uw financiële situatie dagelijks inzichtelijk is.  Vanuit de boekhouding worden regelmatig verslagen gepresenteerd en jaarlijks het jaarverslag opgesteld, waaruit de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Uiteraard verzorgen wij ook de loonadministratie van uw personeel.

Financiële Planning

Met alleen een financieel jaarverslag heeft de ondernemer geen inzicht in zijn persoonlijke situatie. Is het pensioen afdoende geregeld? Wat gebeurt er na mijn overlijden met de praktijk? maar ook items als het kopen van een huis of andere financiële vraagstukken worden in een financiële planning nader uitgewerkt. Bij Privaet Financieel Maatwerk is dit een vast onderdeel van onze werkzaamheden. 

Vaste prijsafspraak

U kent dat wel, de ondoorzichtige nota’s van accountantskantoren waarbij elke 10 minuten gefactureerd wordt. Bij Privaet Financieel Maatwerk werken we met vaste prijsafspraken voor de financiële jaarwerkzaamheden. U betaalt maandelijks een vast bedrag voor advies en begeleiding. En heeft u een vraag of verzoek, dat zit allemaal in de prijsafspraak. Zo weet u waar u aan toe bent en staat u niet voor verrassingen.

Administratie

Privaet Financieel Maatwerk begeleidt de verloskundige met de financiële administratie. Wij kunnen uw mutaties dagelijks importeren in uw boekhouding, zodat uw financiële situatie dagelijks inzichtelijk is.  Vanuit de boekhouding worden regelmatig verslagen gepresenteerd en jaarlijks het jaarverslag opgesteld, waaruit de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Uiteraard verzorgen wij ook de loonadministratie van uw personeel.

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint