Privaet Financieel Maatwerk voor waarnemers

Als u klaar bent met uw opleiding tot huisarts is een van de mogelijkheden om te gaan waarnemen.

Inschrijving KvK

Als waarnemer bent u verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.  Helaas moet u zich persoonlijk gaan melden bij een vestiging. Voor Limburg kan dat in Roermond. Denk u er aan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, anders wordt uw inschrijving niet in behandeling genomen

Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Naar verwachting per 1 april 2016 komt er een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welk de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt. Deze nieuwe overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffing.

Tot 1 april 2016
Tot 1 april 2016 geldt een overgangsregeling. De VAR 2014 en 2015 blijft ook in 2016 geldig totdat de wetwijziging ingaat. Dit moment is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Vanaf 1 april 2016 (of moment ingang wetwijziging)
Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie. Wordt dan gewerkt volgens een modelovereenkomst, dan hebben beiden de zekerheid dat geen sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen en voldaan. Wordt op een andere manier gewerkt dan vastgelegd in de modelovereenkomst, dan is er voor beiden géén zekerheid meer over de manier waarop de Belastingdienst aankijkt tegen de arbeidsrelatie.

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn jegens elkaar verplicht afgesloten overeenkomst na te leven. Men kan elkaar erop aanspreken als dit niet gebeurt. Komt de papieren werkelijkheid niet overeen met de daadwerkelijke wijze waarop wordt gewerkt, dan heeft dit gevolgen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Modelovereenkomsten

Bron: www.belastingdienst.nl
 
Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.
 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Er is nogal wat beweging op het gebied van AOV’s. Premies zijn de afgelopen jaren verlaagd en er bestaat geen provisie meer voor de intermediair. Thans wordt voor het advies een vast tarief in rekening gebracht en wordt er maatwerk geleverd. De belangrijkste vraag hierbij is of de hoogte van de AOV nog steeds bij uw past en u niet te hoog of te laag verzekerd bent. Op basis van uw persoonlijke situatie bekijken wij of de verzekering nog passend is en geven advies op maat. Wij hanteren daarbij een abonnementstarief van € 375 per jaar. Elk jaar wordt uw persoonlijke situatie opnieuw in kaart gebracht en de verzekering hierop aangepast. Transparant en eerlijk.

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint