Nieuwe zorgplicht voor werkgevers

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie inwerking getreden. Vanaf deze datum is de werkgevers-zorgplicht aanzienlijk verzwaard!

Wat betekent dit voor u?
Deze nieuwe Wet Pensioencommunicatie houdt in dat u als werkgever:

  • een spilfunctie vervult bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van haar medewerkers;
  • informatieplicht heeft jegens haar werknemers over de inhoud van de pensioenregeling;
  • de werknemer vlak voor én na indiensttreding, geregeld tijdens zijn dienstverband, én als hij zijn pensioen wil gaan plannen, moet zijn/worden geïnformeerd over zijn pensioenregeling

Hoe u dit regelt? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bezien welke ondersteuning wij hierbij kunnen bieden.

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint

Plaats een bericht